Nico van Bergenhenegouwen: Hier komt alles bij elkaar
Eelco Hordijk: Faith, hope and love
Pieter van Velden: My God can do anything
Arno van Noort: Mijn talenten inzetten voor Hem
LYF - Over Lyf

Welkom bij LYF

Live Your Faith!

LYF is een kleine groep christelijke mensen die een originele eigentijdse kerkdienst hebben ontwikkeld. We hebben geen eigen gebouw of gemeente, maar we komen onze dienst (klik en ontdek!) eigenhandig uitvoeren in uw kerk. Met onze eigen band, dominee, beamer en andere technische onderdelen nemen we u voor één keer al het werk uit handen.

We worden ondersteund door de PKN, die over ons initiatief enthousiast is. Wellicht kan de kennismaking met een anders vormgegeven dienst aanzet geven tot een verandering van de liturgie. Bij eventuele veranderingen zult u, indien gewenst, ondersteuning krijgen van de PKN.

Uit ervaring weten wij, dat het verlangen om naar de kerk te gaan vaak ongemerkt verandert in een oppervlakkige gewoonte. Veel hedendaagse kerken zitten vol met mensen die zich vasthouden aan de traditionele kerkbanken. Natuurlijk is daar niets mis mee, maar LYF wil laten zien dat een kerkdienst ook anders kan. We hopen mensen enthousiast te maken voor het christelijk geloof.

Rom. 12:5 "...zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen"


Live Your Faith